1. Betalning
Om inte annat anges i avtalet ska ev ytterligare skatter  betalas med 1/3 vid ingående av avtalet. Slutlig likvid ska erläggas på det överenskomna leveransdatumet  oavsett om varan levererats eller inte vid ev förseningar som orsakats  av kunden. Beloppet förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum.

2. Pris
Pris och leveranstid gäller när en skriftlig offert  givits. Dessutom är det priset på leveransen som gäller. Indexering kommer att beräknas från det datum som offerten givits. 
Alla priser som anges i kataloger och prislistor är exklusive moms och skatter  om inget annat är överenskommet.
Säljaren kan göra prisändringar vid behov utan att meddela kunden baserat på till exempel ändrad valutakurs från producenter. 

3. Leveransvillkor
Bon Air Sweden AB levererar EXW Storuman, Sverige enligt Incoterms 2000 om inte annat är överenskommet skriftligen. Detta innebär att kunden måste tillhandahålla försäkring om denne finner detta nödvändigt för att täcka transporten från varulagret till dess slutdestination. 
Om kunden kräver specialtransport eller försäkring kan Bon Air tillhandahålla detta på kundens bekostnad. När en inköpsorder är redo för leverans enligt avtalet, kan Bon Air kräva betalning även om kunden är oförmögen att ta emot leveransen på angivet  leveransdatum.
Efter att en offert skickats , kan förändring i kreditvärdighet hos  kunden leda till en förfrågan om betalnings säkerhet.

4. Leveranstid – försening 
Om köparen/säljaren vill en viss period för leverans i stället för ett exakt leveransdatum gäller detta från när avtalet är signerat. Om antingen köparen eller säljaren upptäcker att leverans tid och/eller mottagning, inte kan uppfyllas, en anmälan måste göras så snart som möjligt.
Säljaren kan inte hållas ansvarig för kostnader som orsakas av försening. Om leveransen är försenad på grund av omständigheter som hittas i punkt 9, eller av skäl orsakade av kunden, skall leveranstiden förlängas så mycket som behövs (rimlig tid).

5. Garanti 
Säljaren har ansvar för 12-månaders garanti från leveransdagen för material-, bygg - och/eller produktionen fel. Om inte annat är överenskommet måste säljaren täcka kostnader på defekta komponenter. Köparen har dock att täcka utgifter som uppstår orsakas av arbetstider, resor och vistelse nödvändigt att ändra de defekta komponenterna. Säljaren har inget ansvar för eventuella förseningar som processen gör. Om den levererade artikel/produkten har fel alltför svår att reparera på plats, måste kunden returnera varan till säljaren för omräkning. Det är kundens ansvar att informera säljaren om eventuella brister som finns på produkten. Anmälan måste göras så snart som möjligt, och nödvändiga åtgärder måste göras så att säljaren kan uppfylla sina förpliktelser.
Leverans till ursprungliga resmål efter omräkning görs utan kostnad av säljaren. Om inget annat är överenskommet, bär köparen kostnaden för otillräcklig transporten till säljaren. Inflationsjusterade produkter har samma garanti och villkor som den ursprungliga merchandisen. 
Men de säljare garanti åtagandena varar inte längre än 15 månader från ursprungliga garanti. Om en ny produkt levereras i stället för en inflationsjusterade inom garantin, har säljaren rätt att debitera Köparen för den nytta som detta ger i tillägg till den nya produkten, eller kräver den ursprungliga produkten tillbaka.

6. Produktinformation 
Produktinformation  och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

7. Tekniska dokument
Alla ritningar, tekniska handlingar  samt det material som före eller efter ingången av avtalet  överförts från säljaren till köparen förblir säljarens egendom.
Mottagna ritningar och andra tekniska handlingar kan inte användas för andra ändamål utan godkännande av säljaren/ägaren. Utan godkännande får de inte kopieras, reproduceras eller vidarebefordras till  tredje part eller sina kunskaper.    

8. Leverans
Om inte annat angivits från köparen  gäller villkoren i bilagor till offerten  som grund för val av material, dokument, ström, frekvens, köldmedium och IP-klassning. 

9. Grund av lättnad (force majeure)
Följande omständigheter skall anses som grunder för befrielse om de hindrar uppfyllandet av avtalet eller gör det orimligt.
Arbetsmarknads tvister eller andra omständigheter där parterna är oförmögnaatt kontrollera situationen, såsom brand, krig, militär mobilisering, rekvisition, occupation,, valutarestriktioner och transport brist.
Och/eller brister rörande under leverantörer orsakar förseningar.
Omständigheter som nämns betraktas endast som grunder för befrielse om de inte kunde förutses på den tid som avtalet gjorts. 
Den part som önskar att meddela grunder av lättnad har att meddela den andra parten skriftligen så snart som detta inträffar den samt när det upphör.
Vid force majeure, måste köparen täcka utgifter som ådrar sig säljaren att skydda varor. 
Någon av parterna häva genom skriftlig anmälan till den andra parten avtalet om några händelser i punkt 9 orsakar avtalet inte uppfylls under en period av 6 månader.

10. Klarna Checkout
Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation  

Varukorg