Bon Air Sweden AB ska kännetecknas av följande:


  • Vi ska leva upp till såväl kundkrav som myndighetskrav
  • Vi ska ha nöjda kunder
  • Vi ska leverera i tid och ha rätt kvalitet
  • Vi ska ha personal som trivs och utvecklas
  • Vi ska ha en sådan produktion att vare sig vi eller våra kunder belastar miljö med utsläpp av köldmedium och andra giftiga ämnen
  • Våra leverantörer ska vara punktliga och kunniga
  • Vi ska sträva att hela tiden utveckla oss till det bättre
  • Vi ska vara lönsamma

 

 

Varukorg