Bon Air Sweden AB

 

Bon Air Sweden AB konstruerar, utvecklar och tillhandahåller skräddarsydda HVAC-enheter för den globala marknaden. Med över trettio års erfarenhet specialiserar vi oss på kundtjänst som säkerställer tillhandahållande med rätt kvalitet, levererad i tid och och som uppfyller våra ledtidskrav. Vi har för avsikt att arbeta nära med våra kunder för att utveckla innovativa och effektiva lösningar. Bon Air byggde upp utmärkta långvariga relationer med vår kund genom att skapa ett starkt åtagande att bli er prioriterade leverantör.

 

I 2007 förvärvade MKK Bon Air Sweden AB. För att realisera synergieffekterna från förvärvet har MKK och Bon Air integrerat sina administrativa och tekniska funktioner för att ytterligare utöka lösningarna som vi utvecklar för våra kunder.

 

MKK och Bon Air har ett gemensamt huvudkontor och produktionsanläggning i Mosjøen, Norge, och ett produktionsställe i Storuman.

 

Företaget har sitt ursprung i Svenska Uni-Cardan AB (GKN Driveline) med produktnamnet Bonair. Sedan november 2007 är Bonair ett eget företag.

HVAC lösningar

Bon Air Sweden AB levererar kompletta komfortlösningar HVAC (Heat Ventilation Air Conditioning) för arbetsfordon och järnvägsfordon. Vår specialkunskap är att dimensionera, tillverka och leverera kundanpassade lösningar för tillverkare av arbetsmaskiner.  Vi har dessutom ett standardsortiment av aggregat för kyla, värme och luftrening till fordon.

Järnvägsmarknaden

För järnvägsmarknaden levererar vi kundanpassade lösningar för värmare och HVAC system både till förar- och passagerarutrymmen. För kundanpassade anläggningar jobbar våra specialister tillsammans med kunden för att våra anläggningar skall prestera enligt kraven, även när det är installerat i fordonet.

Utöver kompletta aggregat levererar vi också reservdelar och komponenter avsedda för HVAC system.Verksamheten i Bon Air Sweden AB är certifierad enligt ISO 9001 sedan April 2009.

 

 

Varukorg